Najpopularniejsze rodzaje magzynów

0
551

Wiele osób niezwiązanych, na co dzień z logistyką nie zdaje sobie sprawy jak istotnym jest nie tylko sam skomplikowany proces magazynowania towaru, ale także dobór odpowiedniego rodzaju magazynu. Aby magazyn spełniał optymalnie swoje funkcje, gwarantując przy tym bezpieczeństwo nie tylko składowanym towarom, ale przede wszystkim pracownikom znajdującym się w obiekcie powinien być on zaprojektowany z myślą o konkretnym przeznaczaniu. Odpowiedni rodzaj magazynu zapewni także większą przepustowość oraz łatwiejsze zarządzanie nim w przyszłości.

Podstawowy podział powierzchni magazynowych

Podział magazynów na jedną z kategorii przeprowadza się zazwyczaj w oparciu jedną z podstawowych informacji. I tak magazyny dzielimy ze względu na:

 • Rodzaj konstrukcji
 • Wysokość składowania
 • Rodzaj składowanych produktów
 • Obszar działań
 • Funkcję, jaką pełni

Ze względu na stopień złożoność takiego przedsięwzięcia wiele firm decyduje się na wynajem magazynu zamiast jego budowę. Jest to opcja nie tylko tańsza, ale także pozwalająca na większą elastyczność w przyszłości.

Podział ze względu na rodzaj konstrukcji

 • Otwarte – magazyny tego typu znajdują się na całkowicie otwartej przestrzeni. Są to zazwyczaj wyrównane i wybetonowane place. W tego typu magazynach składuje się zazwyczaj ładunki wielkogabarytowe.
 • Półotwarte – zwane również wiatami magazynowymi. Posiadają one częściowe lub całkowite zadaszenia oraz od jednej do trzech ścian chroniących towar.
 • Zamknięte – najczęściej spotykany typ konstrukcji. Składowane w nich produkty są całkowicie odizolowane od warunków zewnętrznych takich jak wilgoć czy zmiany temperatury.

Wysokość składowania – charakterystyka

 • Niskiego składowania – jeżeli wysokość składowania ładunku nie przekracza 4,2 m możemy mówić o magazynie niskiego składowania. Są one obsługiwane zazwyczaj przez proste urządzenia magazynowe.
 • Średniego składowania – wszystkie magazyny, w których maksymalna wysokość składowania wacha się między 4,2 a 7,2m.
 • Wysokiego składowania – są to wszystkie powierzchnie magazynowe, w których maksymalna wysokość składowania przekracza 7,2 m. Do ich obsługi używa się wózków wysokiego składowania.

Przeznaczenie, czyli rodzaj składowanych produktów

 • Przeznaczone dla towarów sypkich – towar przechowywany jest luzem na przykład w różnej wielkości silosach.
 • Magazynujące ciecze oraz gazy – wyspecjalizowane magazyny wyposażone w zbiorniki przemysłowe.
 • Dla towarów na paletach – najczęściej  spotykamy typ magazynów, przeznaczony dla większości rodzajów ładunków.
 • Specjalne – przeznaczone do przechowywania materiałów łatwopalnych oraz wybuchowych.

Rodzaje magazynu w zależności od obszaru działań

 • Centralne – tak nazywamy największe, inaczej główne magazyny danej firmy.
 • Regionalne – są to magazyny przeładunkowe. Trafia do nich towar wprost z magazynów produkcyjnych, który następnie przesyłany jest do magazynów wysyłkowych
 • Wysyłkowe – przeznaczone dla konkretnych regionów, to do nich trafia towar przed wysłaniem go do odbiorcy końcowego.
 • Produkcyjne – znajdują się przy zakładach produkcyjnych i służą magazynowaniu wyrobów w nich produkowanych.

Mnogość funkcji, jakie pełnić może magazyn

 • Dostawcze – służą do przechowywania towaru, w okresie poprzedzającym jego zamówienie przez firmy trzecie.
 • Kontenerowe – służą do przechowywania kontenerów oraz towarów ponadgabarytowych.
 • Produkcyjne – przechowuje się w nich produkty potrzebne bezpośrednio w zakładach, przy których się znajdują.
 • Przeładunkowe – znajdują się zazwyczaj w ważnych węzłach komunikacyjnych. Towar przechowywany jest tam tymczasowo, często podczas zmiany rodzaju transportu, jakim jest przewożony.
 • Dystrybucyjne – magazyny służące do przechowywania towarów różnych firm.

Podsumowanie

To, na jaki rodzaj magazynu powinniśmy się zdecydować wpływać może ogrom czynników. Wśród których zastosowanie, wielkość czy lokalizacja magazynu to tylko niektóre o jakich powinniśmy pamiętać. Warto, więc poświęcić odpowiednią ilość czasu oraz środków tak, aby decydując się na dany magazyn wynajem nie okazał się jedynie chwilowa alternatywą, ale spełniał swoją funkcję jak najdłużej nie generując przy tym niepotrzebnych kosztów.

 

Artykuł sponsorowany

Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.